Vitamine D3 onderzoek

€1795

gedoneerd door Herpetofauna

 

Vitamine D is essentieel voor de groei en algehele gezondheid van veel dieren. Een gebrek aan vitamine D kan tot een verscheidenheid aan ziektebeelden leiden, zoals vergroeiingen, trillende tenen en het ontstaan van ontstekingen. Deze symptomen hebben een grote invloed op het dierenwelzijn. Enkele jaren geleden heeft een onderzoek aangetoond dat opgroeiende baardagamen, onder invloed van een UV-lamp, zelf voldoende vitamine D aanmaken om bovenstaande symptomen te voorkomen. Onder andere dit onderzoek heeft geleid tot een beter advies met betrekking tot het gebruik van UV-lampen bij baardagamen, waardoor problemen door vitamine D deficiëntie sterk zijn afgenomen en het dierenwelzijn is verbeterd.

Echter is voor de meeste soorten reptielen en amfibieën nog onduidelijk of zij inderdaad vitamine D produceren onder invloed van UV-straling. Als we kunnen achterhalen welke dieren baat hebben bij UV-straling, kunnen we adviezen voor het gebruik van UV-lampen verbeteren om vitamine D problematiek via die weg te verminderen.

Daarom is de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht bezig met onderzoek naar de aanmaak van vitamine D in de huid van reptielen en amfibieën onder invloed van UV-straling. Het onderzoek is een samenwerking van het departement Biochemie en Celbiologie (B&C) en het departement Pathologie. Doel is meer kennis te krijgen over de vitamine D huishouding van reptielen en amfibieën om te bepalen welke soorten blootgesteld moeten worden aan UV-straling. Het vergaren van deze kennis kan hopelijk bijdragen aan verbetering van het dierenwelzijn en de preventie van eventuele ziekten.

Stichting Herpetofauna zorgt gedurende het onderzoek voor de benodigde dieren en hoopt dat hiermee een groot aantal dieren onderzocht kan worden om zo veel mogelijk informatie te verzamelen.