Save The Snakes Grants Program

€1150

gedoneerd door Herpetofauna

 

Save The Snakes is een organisatie waarmee Stichting Herpetofauna sinds de oprichting nauw contact en samenwerking mee heeft. De voorzitter van Stichting Herpetofauna heeft inmiddels ook zitting in de adviesraad van Save The Snakes.

Net als Herpetofauna zet Save The Snakes zich in voor het behoud van slangen en hun leefomgeving. Zij doen dit door zowel het aanbieden van educatie, maar ook door het financieel ondersteunen van projecten.

Een manier om educatie te brengen is door middel van symposia en congressen. Zo organiseert Save The Snakes in samenwerking met The Rattlesnake Conservancy het 'Venomous Herpetology Symposium'. Ook liggen er plannen om samen met Stichting Herpetofauna dergelijke congressen vorm te geven.

Het verstrekken van financiële steun aan projecten gebeurt op een zorgvuldige wijze, Save The Snakes heeft daarvoor het 'Grants Program' in het leven geroepen. Jonge wetenschappers en conservatieprojecten kunnen aanspraak maken op deze schenking door middel van een aanvraag. Een stimuleringsbedrag van 1000 dollar wordt vervolgens aan drie geselecteerde projecten toegekend. Stichting Herpetofauna heeft hier financieel bijgedragen.

Klik hier voor meer informatie