San Salvador leguaan

€680

gedoneerd door Herpetofauna

 

Alle leguanen uit het geslacht Cyclura worden met uitsterven bedreigd. Helaas is het merendeel van de soorten en ondersoorten nog maar in enkele tientallen aanwezig in hun natuurlijke omgeving. Zij behoren daarmee zonder twijfel tot de meest bedreigde dieren op aarde.

Op dit moment is er van de San Salvador-rotsleguaan (Cyclura rileyi) nog een versnipperde populatie over op Guana Cay, een eiland van de Bahama's, waarvan het aantal wordt geschat op minder dan 30 dieren. Het doel van dit project is om een zeer gespecialiseerd fokprogramma op te zetten voor deze soort, waarvan belangrijk onderdeel is het verkrijgen van het complete genoom. Vervolgens kunnen de dieren hierop worden geselecteerd om een sterke populatie op te kunnen bouwen. Hierbij kunnen ook dieren vanuit gevangenschap hun weg vinden in het kweken. Momenteel wordt er hard gebouwd aan een kweekcentrum dat ervoor zal zorgen dat dieren in alle rust kunnen worden gekweekt en bestudeerd. De kennis die hierbij wordt vergaard zal tevens een zeer belangrijke rol spelen bij conservatieprojecten van de andere Cyclura soorten.

Een ander belangrijke component van het project is het voorbereiden van het leefgebied voor het uitzetten van de gekweekte dieren. Door menselijke activiteit en de introductie van invasieve soorten zijn delen van hun leefgebied nog ongeschikt. Daarom wordt nieuwe vegetatie aangeplant en worden invasieve diersoorten weggevangen. Hiermee wordt alles gedaan om deze iconische hagedissen weer onderdeel te maken van de biodiversiteit van het eiland.

Dit alles kost uiteraard veel tijd en geld. Gelukkig heeft de lokale politiek de soort ook omarmt en dit zal de slagingskans van het project erg positief beïnvloeden.