Sakaerat Snake Team

€3973

gedoneerd door Herpetofauna

 

Het Sakaerat Snake Team bestaat uit een groep onderzoekers die zich in Thailand bezighouden met het monitoren van de koningscobra (Ophiophagus hannah) en de vele andere reptielen die in het gebied leven. Er wordt getracht de migratie van deze dieren in kaart te brengen en het gedrag te observeren om ze zodoende beter te kunnen beschermen.

Een manier om meer data over deze schuwe dieren te verzamelen is het radiotelemetrisch volgen van de slangen. Hierbij worden slangen uitgerust met een zender die te volgen is met een antenne. Dit volgen gebeurt te voet en is daardoor zeer tijdrovend. Door op deze manier informatie te verzamelen, leren we meer over het verspreidingsgebied en de migratiepatronen van slangen. Deze informatie is cruciaal voor het ontwikkelen van de juiste conservatiestrategieën.

In Thailand worden erg veel slangen gedood uit angst voor deze dieren. Dit is een zeer treurige situatie, mede omdat deze dieren cruciaal zijn voor het behouden van een gezond ecosysteem. Zo behoeden slangen de lokale bevolking van problemen met de oogsten door het in toom houden van plaagdieren zoals ratten. Sakaerat onderwijst de lokale bevolking hierover en probeert gezamenlijk een betere strategie te ontwikkelen voor het vreedzaam samen leven van mens en dier.

Het Sakaerat Snake Team zet daarnaast programma’s op om lokale bewoners op te leiden tot rangers die dieren kunnen vangen en in veiligheid brengen. Door de lokale bewoners hierbij te betrekken ontstaat meer begrip voor deze prachtige dieren. Veel van de giftige soorten in dit gebied worden onnodig gedood door de lokale bevolking uit angst. Het team van dit project zorgt er voor dat er mensen worden opgeleid om de dieren veilig te vangen, waarna ze weer uitgezet kunnen worden op veilige locaties. Deze teams moeten worden uitgerust met goede apparatuur om de veiligheid van zowel de slangen als de vangers te garanderen.

De laatste jaren is deze educatie uitgebreid richting scholen. Ze doen dit zeer enthousiast in dorpen en op scholen om zodoende ook de jonge generatie enthousiast te maken over natuurbescherming. Hier krijgen kinderen in het basisonderwijs nu veel meer te leren over hun lokale flora en fauna en vooral wat wel en niet gevaarlijk is. Deze educatieve dienstverlening heeft al actief geleid tot meer meldingen vanuit de samenleving waarbij dieren niet worden gedood. Het respect voor de dieren neemt toe en dat is een zeer grote verdienste van deze organisatie.