Regenwouden van Bahia

€1000

gedoneerd door Herpetofauna

 

Het Braziliaanse regenwoud is al jarenlang een bedreigd ecosysteem. Door de enorme boskap, de vervuiling, maar ook door stroperij wordt het voor steeds meer dieren- en plantensoorten lastig om te overleven en zich voort te planten.

In het regenwoud van de provincie Bahia komen meer dan 150 verschillende soorten reptielen en amfibieën voor, die allemaal een onzekere toekomst tegemoet zien. Om een duidelijk beeld te krijgen van welke dieren het hardst bescherming nodig hebben wordt binnen dit project onderzoek gedaan naar de beschikbare leefruimte, het gedrag en de voedselbehoeften.

Het project wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit van Kent (GB) en wordt gesteund door meerdere organisaties, waaronder Stichting Herpetofauna. Wat bijzonder is aan dit project, is dat het een initiatief is geweest van Moacir Tinoco. Hij heeft dankzij zijn onderzoek het gebied onder de aandacht weten te brengen bij het IUCN en heeft het uiteindelijk ook beschermd kunnen laten verklaren. De kracht van een individu is daarmee heel zichtbaar als het om conservatie doeleinden aankomt.

Mede dankzij de donaties die wij ontvangen kunnen we dit onderzoek ondersteunen. Hierbij gaat extra dank uit naar een van de 'vrienden' van de stichting, te weten Reptech Technologies, die belangeloos materiaal voor veldwerk ter beschikking heeft gesteld.