Modderduivel

€1483

gedoneerd door Herpetofauna

 

De modderduivel (Cryptobranchus alleganiensis) is een zeer grote salamander en een van de grootste amfibieën in de wereld. Helaas wordt een groot deel van hun habitat bedreigd. Dit komt door de toenemende bevolking van de Verenigede Staten die zich steeds meer vestigt in de habitat van dit dier. Net als veel andere amfibieën is de modderduivel erg gevoelig voor verontreiniging van water. Met name daardoor is de soort de laatste jaren enorm in aantallen afgenomen. Ook het veranderen van waterstromen door indamming van beekjes en stroompjes zijn de soort bijna fataal geworden.

Een grote campagne is gestart om meer bewustwording te verspreiden. De modderduivel is een soort waar weinig bewoners van de VS weet van hadden, laat staan dat men wist hoe uniek dit dier in de wereld is. Door het enthousiasme van de lokale bevolking deze soort te willen redden, is er een lobby gestart door Wild South. Dit is een lokale organisatie die zich inzet voor de bescherming van de natuur. De lobby richtte zich op internationale dierentuinen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het voortbestaan van de soort.

Daaruit is het 'Species Protection Program' ontstaan dat is opgestart door de World Association of Zoos and Aquariums. Dit project helpt bij de bescherming van de beekjes en stroompjes waar de modderduivel leeft en doet studie naar het gedrag en de voortplanting van dit bijzondere dier.