Kamal Devkota

€600

gedoneerd door Herpetofauna

 

Slangenbeten zijn in Nepal net als in India een groot probleem wat resulteert in het doden van slangen uit angst. Het gebrek aan juiste educatie en ook de vrijwilligers die dergelijke dieren professioneel kunnen verwijderen, zorgt ervoor dat dit probleem zich op veel plekken voordoet.

Kamal Devkota is een project gestart waarbij bewustwording een zeer prominente rol speelt. De lokale bevolking ziet vaak het nut niet in van slangen, maar deze dieren spelen een cruciale rol in het ecosysteem. Zo beschermen ze de mensen tegen plaagdieren als ratten die zeer destructief kunnen zijn. Ook kan het gif van veel slangensoorten gebruikt worden voor het ontwikkelen van voor mensen nuttige medicijnen.

Het project zorgt voor het opleiden van mensen voor verwijdering van slangen uit woongebieden, verzorgt educatie van de lokale bevolking en ondersteunt slachtoffers van slangenbeten.