Heloderma

€2050

gedoneerd door Herpetofauna

 

In Mexico komt een groot aantal endemische soorten voor, waar de korsthagedis (Heloderma horridum) er een van is. Dit is een van de grotere hagedissen die meer dan een meter lang kan worden. De korsthagedis wordt onderverdeeld in 4 aparte soorten. Deze dieren hebben een trage voortplantingssnelheid en dat maakt ze erg kwetsbaar.

In dit natuurbeschermingsproject ligt de nadruk op het beschermen van deze korsthagedis. Maar ook de overige soorten hagedissen, zoals de zwarte leguaan, profiteren hier van mee door de bescherming van het leefgebied. Daarnaast is het doel om de verschillende soorten te ondersteunen door middel van ontwikkeling van kweekstations. Er wordt onderzoek gedaan naar de populatiegrootte en genetica. Dit moet ervoor zorgen dat de korsthagedis kan worden behouden en er sterke strategieën kunnen worden ontwikkeld die de soorten van uitsterven behoeden.

Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor wetenschappelijk onderzoek naar het gif van deze hagedissen. Giffen zijn namelijk medisch zeer interessant. Zo hebben de meer bekende gilamonsters uit de Verenigde Staten, die sterk verwant zijn aan de korsthagedis, met hun gif al zeer veel potentie getoond. Vanuit gilamonstergif is een medicijn ontwikkeld dat kan helpen bij de bestrijding van diabetes type 2.

Het project wordt geleid door Zootropic in samenwerking met het IRCF, de SDGL en Stichting Herpetofauna.