Groene leguaan op Curaçao

€1000

gedoneerd door Herpetofauna

 

De groene leguaan (Iguana iguana) is een soort die voorkomt van Mexico tot halverwege Brazilië, plus op een aantal eilanden in het Caribisch gebied. Tussen populaties binnen dit grote verspreidingsgebied zijn er zowel uiterlijke als genetische verschillen gevonden. Uit eerder onderzoek blijkt dat de populatie groene leguanen op Curaçao genetisch erg verschillend is van alle tot dusver geanalyseerde populaties. Daarnaast verschillen de leguanen op Curaçao betreft een aantal kenmerken waardoor ze beter zijn aangepast aan het lokale, droge klimaat.

Binnen dit project wordt onderzocht hoe verschillend de populatie op Curaçao precies is van andere populaties en of het een unieke ondersoort dan wel soort is. Daarnaast wordt onderzocht of er niet-inheemse leguanen op Curaçao aanwezig zijn. Dit is relevant doordat leguanen van andere populaties niet dezelfde aanpassingen hebben en wanneer deze dieren kruisen met de inheemse dieren van Curaçao, kan dit de oorspronkelijke populatie ernstig verstoren en bedreigen. Precies dit proces is binnen andere populaties al gaande (bijvoorbeeld op St. Lucia). Daarnaast zijn er erg veel niet-inheemse leguanen verspreid over het hele Caribische gebied die de lokale natuur ernstig verstoren.

Onderzocht wordt of dit proces op Curaçao gaande is en zo ja hoe ernstig de situatie is. Ook is er onderzoek of niet-inheemse dieren uiterlijk te onderscheiden zijn van inheemse dieren en worden samen met lokale organisaties plannen gemaakt om de inheemse populatie te beschermen.