Antilliaanse leguaan

€4335

gedoneerd door Herpetofauna

 

Binnen Caribisch Nederland komt de Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) alleen voor op St. Eustatius, een eiland van 21 km2. De soort staat onder grote druk door meerdere bedreigingen, waaronder verlies van leefgebied en menselijke consumptie, maar vooral door hybridisatie met de groene leguaan (Iguana iguana).

Beide terrestrische nationale parken op Sint Eustatius herbergen zeer weinig leguanen. Het merendeel van de leguanenpopulatie leeft dan ook in onbeschermde gebieden. Sinds 2015 is er veel moeite gedaan om de verspreiding en omvang van de Antilliaanse leguanenpopulatie in kaart te brengen. Voorafgaand aan het orkaanseizoen van 2017 hadden belanghebbenden gezamenlijk een eilandbrede database opgebouwd met de aanwezigheid van leguanen (geen afwezigheid). De ernst van het orkaanseizoen 2017, toen de orkanen Irma en Maria het eiland passeerden, zorgde er echter voor dat de populatie met ongeveer 25% afnam; dat werd geschat op 800-1000 dieren voorafgaand aan het seizoen 2017. Voortdurende monitoring van het eiland is nodig om trends in de populatieomvang en de lokale aanwezigheid in kaart te brengen.

Hoewel er plannen zijn om een "head-starting-programma" op te starten, waarbij jonge leguanen worden grootgebracht om hun overlevingskansen te vergroten, is dit tot nu toe niet gerealiseerd.

Aangezien de grootste huidige bedreiging voor I. delicatissima hybridisatie met de groene leguaan blijft, zouden de hoge kosten die gepaard gaan met een vooruitstrevend programma effectiever kunnen worden gebruikt voor andere initiatieven waarmee de leguanenpopulatie kan worden beschermd. Omdat nakomelingen tussen de inheemse Antilliaanse leguaan en de niet-inheemse groene leguaan vruchtbaar zijn en groter worden in totale omvang, hebben hybride nakomelingen een concurrentievoordeel ten opzichte van de inheemse leguanen. Dit heeft en leidt tot de achteruitgang en uiteindelijke verdwijning van de Antilliaanse leguaan in de gehele Kleine Antillen-regio.

Sinds 2013 zijn op Sint Eustatius zeker vier niet-inheemse leguanen per boot aangekomen, vermoedelijk allemaal afkomstig van het naburige eiland Sint Maarten. Dit heeft geresulteerd in ten minste één succesvol nest hybride nakomelingen en de vangst van 10 hybride leguanen tot nu toe. Continue monitoring is dus ook nodig om de aanwezigheid van overgebleven en nieuw aangekomen uitheemse of hybride leguanen op Sint Eustatius te signaleren. Momenteel is bekend dat er ten minste één volwassen niet-inheemse leguaan op Sint Eustatius aanwezig is en dat deze nog moet worden gevangen.