Antilliaanse leguaan

€4335

gedoneerd door Herpetofauna

 

De Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) komt binnen de Nederlandse Caraïben slechts nog voor op St. Eustatius, een eiland van 21 km2. De soort staat onder grote druk van meerdere bedreigingen, waaronder hybridisatie met de groene leguaan (Iguana iguana), habitatverlies en menselijke consumptie.

Er zijn twee nationale parken op het eiland waarbinnen bijna geen leguanen te vinden zijn. Het merendeel van de populatie bevindt zich dus in een onbeschermd gebied. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de populatie in kaart te brengen en uiteindelijk een schatting te maken van de totale populatie.

Momenteel is men bezig om een ‘Headstarting program’ te initiëren, wat inhoudt dat zeer jonge dieren in gevangenschap worden groot gebracht. De dieren worden na 1 à 2 jaar weer vrij gelaten, met als doel om de overlevingskansen te vergroten.

De grootste huidige bedreiging voor I. delicatissima is hybridisatie met de groene leguaan. Deze kan namelijk paren met de Antilliaanse leguaan en zo ontstaan er hybriden. De hybriden zijn vruchtbaar en kunnen met beide ouderlijke soorten paren en met elkaar. Doordat volwassen mannelijke groene leguanen ALTIJD domineren over volwassen mannelijke Antilliaanse leguanen, paren de groene leguanen met de vrouwelijke Antilliaanse leguanen. Hierdoor zal de populatie Antilliaanse leguanen niet meer genetisch puur zijn en uiteindelijk zelfs verdwijnen. Dit is op meerdere eilanden al gebeurd en is vaak toe te schrijven aan menselijk handelen. Het is bijna nooit een natuurlijk proces.

Sinds Februari 2016 is er 1 volwassen vrouwelijke groene leguaan gevangen en zijn er 4 hybriden, afkomstig van meerdere nesten, ontdekt en gevangen. Er loopt nog minstens één hybride los (bekend van camerabeelden) en mogelijk zijn er nog mee. Willen wij de Antilliaanse leguaan beschermen, dan moeten wij de groene & hybride leguanen uit het wild wegvangen en dit vraagt om veel veldwerk en materialen.