Chytrideschimmel

€5000

gedoneerd door Herpetofauna

 

Al enkele jaren worden wereldwijd populaties amfibieën bedreigd door een veelvoud van factoren. Het merendeel hiervan is te wijten aan het verlies van habitat en vervuiling van de leefomgeving. Helaas hebben deze factoren er ook toe geleid dat de amfibieën gevoeliger zijn geworden voor ziekteverwekkers als de Chytrideschimmel. Deze schimmel veroorzaakt een aandoening die we chytridiomycose noemen. Deze aandoening beschadigt gezond weefsel en is zeer besmettelijk.

Het IUCN heeft deze aandoening uitgeroepen als één van de meest ingrijpende ziekten die een groep gewervelde dieren ooit heeft getroffen. De aandoening kan een vernietigend effect hebben op de amfibieënpopulaties in de wereld. Er is veel onderzoek nodig om deze schimmel in te kunnen dammen.

Belangrijk onderdeel is het volledig in kaart brengen van het genoom om zodoende de herkomst vast te stellen en ook te kijken waar dergelijke pathogenen gevoelig voor zijn als het aankomt op bestrijding.

Deze onderzoeken kunnen alleen gerealiseerd worden met de ondersteuning vanuit fondsen en Stichting Herpetofauna helpt hierbij. Het Chytride onderzoek in Nederland en België wordt gedaan door RAVON en de Universiteit van Gent.