Campbell’s Bromeliaskink

€1750

gedoneerd door Herpetofauna

Veel reptielen en amfibieën kennen een zeer gespecialiseerde levensstijl en dit is mede te danken aan de lange evolutie geschiedenis binnen een specifiek gebied. Als het gebied onder druk komt, zal dit direct effect hebben op de biodiversiteit in die omgeving. Dit is helaas het grootste probleem voor de meeste bromeliaskinken die we in centraal en Zuid-Amerika aantreffen.

De in Guatemala levende Campbell’s bromeliaskink heeft helaas te maken met het verlies van habitat door de boomkap. Deze bomen vormen niet alleen het primaire onderdeel van het leefgebied en de plantgroei waar de soort van afhankelijk is, maar ook vormen deze de corridors voor de dieren om via die bomen van punt A naar punt B te komen. Deze “migratie” is noodzakelijk voor de voortplanting en partnerselectie van deze skinken.

Monica Torres is bioloog die zich bezighoudt met de bescherming van deze dieren en doet dit door met de lokale bevolking, grote stukken woud terug te planten. Dit “rewilding” project zorgt dus voor meer leefgebied voor deze dieren en grotere kansen op voortplanting.

Een enorm pluspunt van gebiedsbescherming en aanplant van bomen is de meerwaarde voor andere diersoorten die ook in het gebied leven, die op deze wijze worden beschermd.

Stichting Herpetofauna steunt het werk van deze organisatie dan ook graag.