Bushmaster Conservation Project

€2150

gedoneerd door Herpetofauna

 

Het Bushmaster Conservation Project is een conservatieprogramma opgericht door het Herpetological Education & Research Project (H.E.R.P.). Het project focust op het beschermen en begrijpen van de Midden-Amerikaanse bosmeester (Lachesis stenophrys) in zijn natuurlijke habitat in de Zuid-Caribische regio van Costa Rica. Er zijn geen echte gegevens over de populatiegrootte en de home ranges van bosmeesters. Dit, in combinatie met de zeldzaamheid van de soort en hun voorkeur voor kwetsbare primaire regenwouden als habitat, baart veel zorgen.

De inspanning is in gang gezet door vijf gepassioneerde herpetologen en naturalisten, toegewijd aan het beschermen en bestuderen van hun favoriete slangensoort, de bosmeester. Het project is gehuisvest in een Biological Research Station, gelegen in het midden van de primaire regenwouden van het Kéköldi Indigenous Reserve.

Het project werkt rond drie belangrijke onderzoeksthema's:

Ruimtelijke Ecologie
Om een soort goed te kunnen beschermen is het essentieel om de ruimtelijke ecologie van de soort te begrijpen. Om de ruimtelijke ecologie van de bosmeester beter in kaart te brengen, worden er in het reservaat bosmeesters gevolgd en bestudeerd met behulp van verschillende monitoring en tracking systemen.

Reproductief gedrag
Intraspecifieke interacties worden slechts zelden waargenomen bij bosmeesters. Ook het reproductief gedrag van wilde exemplaren is relatief onbekend. Het project tracht het paar- en nestgedrag te observeren en te rapporteren over andere intraspecifieke interacties. Door dit gedrag in kaart te brengen kan bepaald worden hoe conservatieinitiatieven kunnen bijdragen aan succesvolle reproductie van de soort.

Ethologie
Vanwege de zeldzaamheid van waarnemingen in het wild is er slechts weinig onderzoek gedaan naar het gedrag van de bosmeester. Het volgen van wilde exemplaren en het bestuderen van hun dagdagelijkse bezigheden kan helpen licht te werpen op de ethologie van deze slangen. Dit kan helpen factoren in kaart te brengen die het voortbestaan van de soort in gevaar brengen.

De pijler achter het project is conservatie. De enige manier om de bosmeester te vrijwaren, is het beschermen van haar habitat. Door deze soort als een flagship species te gebruiken, kunnen daarmee primaire regenwouden, zoals het Kéköldi Indigenous Reserve, worden beschermd.

Klik hier voor meer informatie