Bufo Eichwaldi

€2106

gedoneerd door Herpetofauna

Eichwalds pad (Bufo eichwaldi) is een pad die voorkomt in Azerbeidzjan en het noordwesten van Iran in het Talyshgebergte en de Elbroes. De soort lijkt op onze gewone bruine pad en is nauw verwant aan de Kaukasuspad (Bufo verrucosissimus). Eichwalds pad heeft de status 'kwetsbaar', maar er is bekend dat
de populaties de laatste 25 jaar zijn afgenomen met 30%.

Bij dit project worden trainingsactiviteiten inclusief milieueducatie voor lokale gemeenschappen gehouden voor bewustwording van het belang van bescherming van amfibieën. Er worden borden geplaatst bij wetlands waar de padden leven en bij wegen die de padden over moeten om naar hun voortplantingsgebieden te gaan. Ook wordt er geïnvesteerd in snelheidscontroles op wegen rondom het gebied, zodat weggebruikers bewust worden van de mogelijke aanwezigheid van padden op de weg.

Update 2023
In de eerste fase werd het leefgebied van de Eichwalds pad onderzocht bij diverse dorpen en omliggende gebieden in Lahijan, Iran. Eind maart is het Susten Wetland bezocht om brochures te verspreiden en het bewustzijnsniveau van de lokale bevolking te vergroten. Met milieubeschermers van het Lahijan Department of Environment Office werd gesproken over het belang van bescherming en hen gevraagd om deelneming aan deze bescherming.

Bij het Susten Wetland is een banner geplaatst met de risico’s voor de padden. Hier komen veel toeristen, vooral in de noordelijke en bosgebieden. Ook is de hoeveelheid geproduceerd afval rond de lagune groot. Een groot deel van de lagune is gereserveerd voor toeristische doeleinden en er is ook een lokaal voetbalveld. De lagune ligt aan een weg van meer dan 10 dorpen, wat voor veel autoverkeer heeft gezorgd.

Tijdens het paarseizoen van februari en maart wordt een groot aantal padden gedood op de weg. In de volgende fase worden er verkeersdrempels op de weg geplaatst en ook mededelingsborden over de padden.

Op de Ofoq Elementary School zijn brochures uitgereikt aan de scholieren over de aanwezigheid en het belang van Eichwalds pad. Zij waren erg blij vanwege de gedetailleerde en interessante uitleg over amfbieën.

De volgende fasen worden vanwege het amfibieënseizoen en de toename van het toerisme in de regio gelijktijdig uitgevoerd voor eind oktober.