Atheris Adventures

€2575

gedoneerd door Herpetofauna

Mirthe Aarts en Dickson Katana doen onderzoek in Kenia naar de populaties van diverse soorten adders die in West-Kenia, de Mount Kenya regio en Great Rift Valley voorkomen. Hieronder vallen de boomadders Atheris desaixi, hispida en squamigera, de pofaddersoorten Bitis gabonica, nasicornis en worthingtoni en de Keniaanse bergadder, Montatheris hindii. Van deze slangensoorten is onbekend hoe groot de populaties zijn, maar de verwachting is dat veel soorten steeds zeldzamer worden.

Ook hebben zij een educatieprogramma opgestart voor kinderen van basisscholen en middelbare scholen in Kenia waarbij kinderen leren om de meest voorkomende slangen te identificeren, weten wat ze moeten doen bij het zien van een slang en hoe te handelen in het geval van een slangenbeet. Stichting Herpetofauna steunt dit project financieel sinds het voorjaar van 2022.