Adderonderzoek Nederland

€1000

gedoneerd door Herpetofauna

 

Ook in Nederland leven prachtige reptielen en amfibieën in de natuur. Ze zijn bij het grote publiek minder bekend en zeker slangen worden niet in verband gebracht met de natuur in Nederland. Er leven echter drie soorten slangen in de Nederlandse natuur, waarvan de Europese adder (Vipera berus) als enige giftig is.

In het verleden werden slangen daarom regelmatig gedood. Ook tegenwoordig is hun verspreidingsgebied enorm versnipperd geraakt en daardoor leven veel populaties geïsoleerd van elkaar. Adders zijn redelijk zeldzaam en het is cruciaal om erachter te komen of deze dieren verwantschap met elkaar hebben en ze zodoende onderdeel uit kunnen maken van bijvoorbeeld kweekprogramma’s om de soort te behouden voor de toekomst. Hiervoor is genetisch onderzoek nodig en daarnaast moeten de leefgebieden goed beheerd worden.

Twee jonge onderzoekers, Roel Wouters en Jory van Thiel, hebben daarom financiële hulp vanuit Stichting Herpetofauna ontvangen om dit nuttige werk ook in de toekomst voort te zetten.