Werkwijze

Vooropgesteld is Stichting Herpetofauna een stichting die geld inzamelt voor de genoemde projecten. Actieve betrokkenheid bij de werkzaamheden wordt enkel geïnitieerd als de betreffende projecten hier toestemming voor geven en een project kan ook altijd aan ons kenbaar maken welke vorm van steun zij van ons zouden willen ontvangen. Op deze manier proberen we te handelen conform de richtlijnen van het te steunen project.

Om de doelstellingen van de stichting zo doeltreffend mogelijk uit te voeren, hebben we een specifieke werkwijze die behoorlijk afwijkt van die van veel andere stichtingen.

Allereerst besteden we niets uit. Dat wil zeggen, de selectie van de doelen en het uitkeren van de geworven fondsen, wordt door ons zelf beheerd. Hierdoor blijft de controle en de naleving van de doelstellingen binnen de stichting, hoewel suggesties door derden enorm worden aangemoedigd.

Fondsenwerving gebeurt zowel actief als passief. De actieve vorm van fondsenwerving is op beurzen en conventies die op enigerlei wijze te maken hebben met dierhouderij en dierenwelzijn. Ook het internet speelt een rol door het actief betrekken van andere dierenwelzijnsorganisaties en het vinden van gelijkdenkenden via de verschillende actieve forums.

Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd en worden plekken bezocht waar wervingsactiviteiten mogelijk zijn. Fondsen vergaard via lezingen en het publiceren van artikelen behoort ook tot deze werkwijze.

De passieve kant van werving loopt vooral via de internetsite waar een bankrekeningnummer op te vinden is, waar bij eventuele belangstelling in de te steunen projecten, fondsen kunnen worden gestort. Ook is er de mogelijkheid om donateur te worden, geld te doneren via sms, via IDEAL en Paypal applicaties op de internetsite.

Het grootste verschil in onze werkwijze is het feit dat u als donateur zelf mee bepaalt aan welk project het geld wordt gedoneerd. Deze lijst van conservatieprojecten wordt uiterst zorgvuldig geselecteerd en bestaat uit ten hoogste 5 projecten. De steun aan deze projecten is louter financieel en actieve deelname aan de werkzaamheden van deze projecten ligt bij de verantwoordelijke organisaties. Ook zijn hierbij suggesties van donateurs van harte welkom.

Projecten die door de stichting zelf zijn geïnitieerd, krijgen geen voorrang op andere projecten.

Het gesteunde project wordt vervolgens door een ander project vervangen zodat alle projecten aan bod komen.

Tevens probeert de stichting bruggen te bouwen met andere organisaties en het bedrijfsleven, hierbij zal ook de overheid niet achterblijven om zodoende dialoog gaande te houden in het verbeteren van en op de kaart zetten van initiatieven die dierenwelzijn bevorderen.