Mission Statement

Stichting Herpetofauna is vanuit een idealisme geboren. We streven ernaar om reptielen en amfibieën te beschermen maar ook zeker educatie te geven over deze vaak onbegrepen diergroepen.

Veel soorten zijn er slecht aan toe en de bedreigingen nemen alsmaar toe. Actie is nodig en we geloven dan ook in een zeer vooruitstrevende aanpak.

Tevens sluiten we onze ogen niet voor alle dieren die in gevangenschap leven en proberen met voorlichting deze groep het best mogelijke welzijn te bieden. Hierin adviseren we ook andere partijen en de overheid om beleid omtrent deze dieren zo goed en realistisch mogelijk tot stand te laten komen.