Doelstellingen

De stichting heeft als doelstelling het vergaren van kapitaal voor het ondersteunen van projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op de diergroepen behorend tot de orde reptielen, amfibieën en geleedpotigen en de daarbij behorende biotopen en verwante soorten die het voortbestaan van deze diergroepen mogelijk maken.

De stichting helpt bij het adviseren van overige organisaties, zoals die door particulieren, stichtingen en overheid worden gevoerd die een gelijkwaardige doelstelling nastreven.

De stichting ondersteunt bestaande projecten en helpt bij het opzetten van nieuwe projecten die de belangen van de stichting behartigen.

De stichting zorgt voor het uitdragen van kennis over deze diergroepen in de vorm van lezingen, workshops, uitgeven van artikelen, informatiedagen en alle overige gelegenheden waar de mogelijkheden hiervoor bestaan, evenals wervingsmogelijkheden.