Over ons

 

Het bestuur

Voorzitter:
Rogier van Rossem
Secretaris:
Chiara Pijnenburg
Penningmeester:
Tamara Wuite

Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers:
Stichting Herpetofauna is volledig non-profit, dit betekent dat zowel het bestuur als de vrijwilligers geen vergoeding of salaris ontvangen vanuit de stichting en de daarbij behorende werkzaamheden. Enkel reiskosten vergoedingen worden uitgekeerd aan bestuur en vrijwilligers.


Doelstellingen

De stichting heeft als doelstelling het vergaren van kapitaal voor het ondersteunen van projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op de diergroepen behorend tot de orde reptielen, amfibieën en geleedpotigen en de daarbij behorende biotopen en verwante soorten die het voortbestaan van deze diergroepen mogelijk maken.


Mission Statement

Stichting Herpetofauna is vanuit een idealisme geboren. We streven ernaar om reptielen en amfibieën te beschermen maar ook zeker educatie te geven over deze vaak onbegrepen diergroepen.


Werkwijze

Vooropgesteld is Stichting Herpetofauna een stichting die geld inzamelt voor de genoemde projecten. Actieve betrokkenheid bij de werkzaamheden wordt enkel geïnitieerd als de betreffende projecten hier toestemming voor geven en een project kan ook altijd aan ons kenbaar maken welke vorm van steun zij van ons zouden willen ontvangen. Op deze manier proberen we te handelen conform de richtlijnen van het te steunen project.


Onze mascottes Astro en Echo

Onze stichting gelooft sterk in onderwijs aan kinderen en participatie van jongeren in natuurbehoud. De nieuwe generatie speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de voortdurende bescherming van onze planeet en haar dieren in het wild.