Onderwijs

Algemeen

Stichting Herpetofauna vindt onderwijs een cruciale schakel in conservatie en dit begint al op jonge leeftijd. Het goed informeren van mensen over vaak onbegrepen dieren als reptielen en amfibieën zorgt voor meer begrip en helpt bij betrokkenheid bij zaken als conservatieprojecten en onderzoeken.

Veel reptielen en amfibieën zijn tevens onderdeel van private en dierentuincollecties. Wij verzorgen ook hier voorlichting en educatie om ervoor te zorgen dat deze dieren de meest optimale leefomstandigheden kennen en daarmee is welzijn dus gegarandeerd. Onze educatie is in veel gevallen maatwerk en sluit daarmee naadloos aan bij thematische programma’s op scholen en keuzevakken.

Daarbij verzorgen we kleinschalige symposia en workshops voor professionals en professionals in opleiding.

Neem gerust contact met ons op bij vragen, dan kunnen we kijken op welke manier onze stichting een bijdrage kan hebben bij de ontwikkeling van een passend, educatief programma.


Basisonderwijs

Kinderen zijn een fantastische doelgroep om educatie aan te geven. Hun enthousiasme en leergierigheid vormen het perfecte draagvlak voor bewustwording. Stichting Herpetofauna heeft een aantal mogelijkheden die we aanbieden voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.

Schildpaddenproject
Wij bieden een bijzonder schildpaddenproject voor scholen aan waarbij de thema’s duurzaamheid, recycling en bescherming van dieren en de natuur centraal staan. Dit project duurt twee tot vier weken en kan in overleg met de school in tijd worden aangepast.

Presentaties
Ook hebben we de mogelijkheid uw school te bezoeken met dieren en speciaal ontwikkelde presentaties die aansluiten bij thema’s waarin de school dieren en natuur centraal stellen. We helpen u graag verder met alle vragen over deze mogelijkheden.

Educatieve kinderboeken
Stichting Herpetofauna is erg betrokken bij de educatie van jeugd. Een van de middelen die we hiervoor inzetten zijn kinderboeken die we zelf ontwikkelen. Hiermee informeren we kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar over dieren en hun bedreigingen.


Voortgezet onderwijs

Leerlingen op het voortgezet onderwijs werken ook geregeld in thema’s en daarvoor is een andere aanpak nodig dan leerlingen op het basisonderwijs. Onze uitgebreide ervaring met deze leeftijdsgroep stelt ons in staat een geschikt maatwerkprogramma te verzorgen waarbij het mogelijk is in projectvorm te werken of ons in te zetten voor een interactieve presentatie. Daarbij kan ook gedacht worden aan online lessen waarin we specialisten beschikbaar maken voor het beantwoorden van vragen die leerlingen hebben over deze bijzondere dieren.

Heeft u interesse om onze vrijwilligers te ontvangen of een specifiek lesthema te laten ontwikkelen, naam dan gerust contact op.


MBO

Voor de dierenverzorgingsopleiding, diermanagement, paraveterinairen en ook docenten aan deze opleidingen bieden we de mogelijkheid een gastles te verzorgen of korte specialisatiedagen in thema’s over herpeten. Deze kunnen onderwerpen behandelen als dierenverzorging, animal handling, preventieve gezondheidszorg, wet- en regelgeving en wildlife management en conservatie.

Onze expertise geeft leerlingen en docenten de mogelijkheid zeer praktijkgericht te werken en vragen te stellen over het vakgebied waarin hun willen werken of werkzaam zijn. Alle gastlessen kunnen ook worden ondersteund met levende dieren op locatie mits daar behoefte voor bestaat.

Kosten voor dergelijke activiteiten worden door Stichting Herpetofauna volledig gebruikt ter ondersteuning van natuurbescherming en educatieontwikkeling, waardoor uw school ook direct een bijdrage levert aan bescherming van reptielen en amfibieën.

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn over de mogelijkheden.


HBO / universiteit

Stichting Herpetofauna kan gastcolleges verzorgen aan studenten die onderwerp gerelateerde studies doen aan het HBO en universiteit. Dit kan in de onderwerpen dierenwelzijn, ecologie, ethologie, biologie, herpetologie, toxicologie en diergeneeskunde.

Ook kunnen we sprekers leveren voor symposia en congressen die door de onderwijsinstelling worden georganiseerd in specifieke thema’s. Een van onze deskundigen op het gebied van het onderwerp zal de lezing op locatie komen verzorgen.