Evenementen bij 't Valleike

't Valleike is een kinderboerderij in De Reeshof in Tilburg waar diverse, ook exotische, dieren te zien zijn samen met natuureducatie. Samen met de kinderboerderij organiseert Stichting Herpetofauna jaarlijkse diverse evenementen.

Halloween

In oktober houden wij samen een Halloweenevent waarbij ‘t Valleike omgetoverd wordt tot een griezelige plek, maar wel met diverse activiteiten en spelletjes en een educatief karakter. Kinderen kunnen er bijvoorbeeld allerlei knutselactiviteiten doen. Als stichting zijn wij hierbij aanwezig om te laten zien dat reptielen, die soms als eng worden gezien, eigenlijk helemaal niet eng zijn. Bezoekers kunnen oog in oog komen met levende slangen en een vogelspin en deze zelf op hun hand voelen. Deze dieren gebruiken wij als ambassadeurs voor hun bedreigde soortgenoten in de natuur. Zij ondersteunen ons verhaal waarom het zo belangrijk is om reptielen, amfibieen en hun leefomgeving te beschermen en illustreren de projecten die wij steunen. De opbrengsten van dit evenement worden evenredig verdeeld over de kinderboerderij en een door de stichting geselecteerd goed doel.

Speelgoedbeurs

Bij de Speelgoedbeurs in 't Valleike kunnen mensen hun tweedehands speelgoed inleveren dat verkocht wordt en zo opnieuw plezier oplevert voor andere kinderen. Het evenenement is ontstaan vanuit de gedachte van duurzaamheid en recycling. De opbrengst van het speelgoed is grotendeels voor de mensen die het ook hebben ingeleverd. Een percentage komt ten goede aan de kinderboerderij en Stichting Herpetofauna. Stichting Herpetofauna werkt hier ondersteunend.

Sinterklaasfeest

Ook Sinterklaas bezoekt tijdens zijn verblijf in Nederland meerdere 't Valleike. Gezinnen kunnen zich opgeven voor een feestelijke middag met de Sint en zijn Pieten waarbij ook een hapje gegeten wordt. Er wordt gezongen, gedanst, er is allerlei snoep en natuurlijk zijn er cadeautjes. De opbrengsten van dit evenement worden evenredig verdeeld tussen de kinderboerderij en een door de stichting geselecteerd goed doel. Stichting Herpetofauna werkt ook hier ondersteunend.