Conservatie
Regenwouden van Bahia

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Regenwouden van Bahia

$ 1,000 gedoneerd door Herpetofauna
2008 - 2013 Looptijd

Het Braziliaanse regenwoud is al jarenlang een bedreigd ecosysteem. Door de enorme boskap, de vervuiling, maar ook door stroperij krijgen steeds meer dieren- en plantensoorten het lastig om te overleven en zich in deze beperkte ruimte voort te planten.

In het regenwoud van de streek Bahia komen meer dan 150 verschillende soorten reptielen en amfibieën voor, die allemaal een onzekere toekomst tegemoet zien. Om een duidelijk beeld te krijgen welke dieren het hardst bescherming nodig hebben wordt onderzoek gedaan naar de beschikbare leefruimte, het gedrag en de voedselbehoeften.

Inmiddels hebben meerdere organisaties zich het lot van deze dieren aangetrokken, waaronder Stichting Herpetofauna. Het project wordt vanuit de Universiteit van Kent(GB) gecoördineerd. Mede dankzij de donaties die wij ontvangen kunnen we dit onderzoek ondersteunen. Hierbij gaat extra dank uit naar een van de “vrienden” van de Stichting, te weten Reptech Technologies, die belangeloos materiaal voor veldwerk ter beschikking heeft gesteld.