Overige evenementen

Jaarlijks zijn er nog een aantal locaties waar de stichting aanwezig is voor een leuke activiteit of voorlichting. Gezien het wisselende karakter van deze evenementen verwijzen we u graag naar de “countdown” klok op de homepage waar u de meest recente info vind over het eerstvolgende evenement.