Schildpadden project

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Schildpadden project

Beste onderwijsinstelling,

Op deze wijze wil ik u graag laten kennis maken met een zeer leuk en educatief programma over schildpadden met als doel educatie en conservatie. Het programma kost u in principe niets en levert u een zeer leuk lespakket op. Ook biedt het u de mogelijkheid om de leerlingen van uw school bekend te laten worden met thema's als natuur,  duurzaamheid, conservatie en recycling op een speelse en informatieve manier.

Voorstellen

Allereerst is het wellicht een goed idee om ons voor te stellen. Wij zijn Stichting Herpetofauna, een non-profit organisatie die is opgericht in 2008 met als primaire doelstelling het beschermen van reptielen, amfibieën en hun directe leefomgeving. Ook is educatie en voorlichting een belangrijke doelstelling.

De laatste jaren zijn er steeds meer van deze bijzondere dieren gedreven tot de rand van uitsterving en ze vormen nu juist een enorm belangrijke schakel in elk biotoop.  Wij steunen diverse projecten die dit doel nastreven en bieden hulp door middel van het schenken van materialen of donaties. Onze filosofie is juist om kleinere projecten te steunen, zodat iedereen kan zien hoe het geld wordt besteed en veel belangrijker, dat conservatie niet altijd enorm veel hoeft te kosten.

Healthy seas

In de eerste alinea beloofden we u al dat we een leuke een educatief programma hebben ontwikkeld. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met de organisatie Healthy Seas.

Healthy Seas is ook een non-profit organisatie en werkt samen met vrijwillige duikers om afgebroken of gedumpte netten uit zee te vissen. Deze netten zorgen namelijk voor veel gevaar voor zeedieren en met name voor zeeschildpadden. Healthy Seas haalt deze netten niet uit alleen uit zee, maar zij recyclen de netten ook en maken er nylon van. Met deze nylon worden weer diverse materialen gemaakt, waaronder bijvoorbeeld sokken.  Zo houden ze de zee schoon en ligt de nadruk nog eens extra op recyclen. Het verdiende geld steekt de organisatie weer in het schoonmaken van de zee. Zo is ook deze circel rond.

Schildpadden als bedreigde diersoort

Zoals al eerder is gezegd hebben Stichting Herpetofauna en Healthy Seas de handen ineen geslagen om op te komen voor de meest bedreigde gewervelde diergroep op aarde: de schildpad.  Het bijzondere aan dit dier is, dat het een van de langst levende diersoorten op aarde is.

Zeer veel zeeschildpadden sterven als ze vast komen te zitten in visnetten. Hierdoor kan de schildpad geen adem meer halen en stikt hij. Volgens schattingen overkomt dat elk jaar zo’n 200.000 tot 300.000 zeeschildpadden.

Daarnaast sterven er ook veel schildpadden jaarlijks aan het eten van afval.

Alle zeeschildpadden staan op de rode lijst van de IUCN, als kwetsbaar tot bedreigd met uitsterven.

Om deze reden willen we graag opkomen voor deze diersoort.

Lespakket

Stichting Herpetofauna heeft met behulp van Healthy Seas een geheel lespakket samengesteld voor alle groepen van de basisschool. Zo is het mogelijk om iedere klas bij dit project te betrekken. Het lespakket  bevat het volgende:

  • Informatiemateriaal voor leraren/leraressen
  • Spelmateriaal
  • Powerpoint om een presentatie te geven voor iedere leeftijdsgroep
  • Materiaal om een infomarkt te organiseren (bijvoorbeeld posters/ visnetten/ banners/skelet)

Informatiemateriaal voor leraren

In het informatiepakket vinden leraren/leraressen alle informatie over een zeeschilpad en zijn natuurlijke biotoop. De leraar kan dan zelf de informatie aanpassen op de leeftijdscategorie van zijn of haar klas.  Ook zitten er lesboeken bij voor de leerlingen.

Spelmateriaal

Om een themaweek of een themadag te organiseren zitten er leuke spellen in het pakket die de leraren met de leerlingen kunnen doen.

Denk bijvoorbeeld aan vissen uit een net bevrijden, levend bordspel, memory, loco, kleurplaten.

Schildpaddenproject op uw school?

Wij hopen dat u na het lezen enthousiast bent geworden en u ook dit bijzondere lespakket op uw school wilt presenteren.  Zoals al eerder gezegd kost het u in principe niets.

Wij vragen echter wel aan u om op de themaweek of de themadag (wat u zelf geschikt voor de school vindt) een aantal sponsoractiviteiten te organiseren om geld op te halen voor dit goede doel.

U kunt bij deze sponsoractiviteiten denken aan: sponsorloop, flessen inzamelen, knutselwerkjes veilen van de kinderen (zo kunt u ook de ouders echt betrekken bij het project) of sponsorplaten laten maken en daar een muntje door de sponsors op doen.  Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk en we laten dan ook de keus aan u wat u wilt organiseren en op welke wijze.  Een aantal suggesties vindt u hiervoor ook terug in het informatieboek voor de leraren.

Wel vragen wij aan het einde van de dag of de week, wanneer we de materialen bij u komen ophalen de sponsorbijdrage over te dragen.

Ook is het leuk voor de kinderen omdat het kind dat het meeste sponsorgeld heeft opgehaald, 2 vrijkaarten krijgt voor Reptielenhuis De Aarde in Breda. Dit is een prijs zowel voor de onder- als bovenbouw. Dus u krijgt 4 vrijkaarten om aan de kinderen te geven.

Wat krijgt u van ons

Indien u besluit mee te doen, spreken we met u een dag af dat u de de themadag of themaweek wilt laten plaats vinden. Wij zullen dan het lesmateriaal en spelmateriaal bij u leveren en de infomarkt kunnen wij inrichten of uzelf. Wat u prettig vindt.

Indien gewenst is het mogelijk dat er door vrijwilligers van onze stichting een lezing wordt gegeven. De vrijwilligers vragen hier geen bijdrage voor, echter vragen we u wel de reiskosten van de vrijwilliger te vergoeden (0,19 ct per km). Opnieuw is dit geheel facultatief, want uw leraren kunnen met de informatiepakketten ook zelf de lessen aan de kinderen geven.

Ook is het mogelijk om een presentatie met een levende schildpad te geven. Wij zullen dan met een aantal landschildpadden/ waterschildpadden naar de school toe komen en informatie over het dier geven aan de kinderen. Ook kunnen de kinderen op de foto met het dier indien gewenst. Aan deze mogelijkheid zijn wel kosten gebonden, namelijk eenmalig 75 euro.

Aan het einde van de week komen we het materiaal weer ophalen en zullen we ook het sponsorgeld meenemen.  Dan zullen we ook de 4 entreekaarten voor Reptielenhuis De Aarde overhandigen.

U wordt na deelname ook vermeld op de website van Stichting Herpetofauna: http://www.stichtingherpetofauna.com.

Evaluatie

Na een aantal maanden komen we indien gewenst terug naar de school en zullen we aan alle klassen presenteren waar het gesponsorde geld naar toe is gegaan, wat er mee gedaan is en eventueel hier ook foto's van laten zien.

In het kort

Als laatste wil ik het bovenstaande kort samenvatten.

Wij, Stichting Herpetofauna, bieden u als school een volledig omvattend lespakket aan voor een themadag of themaweek rondom schildpadden met als doel educatie over natuur, duurzaamheid, conservatie en recycling. Het lespakket bevat werkboeken voor de leerlingen, lespakketten voor de leraren, een powerpoint presentatie om te kunnen geven,  divers spelmateriaal en vele materialen om een infomarkt/tentoonstelling in uw school te kunnen houden.

Wij vragen voor dit lespakket geen kosten. Het enige wat van u als school gevraagd wordt is om een aantal sponsoractiviteiten te organiseren waarbij u geld ophaalt voor de goede doelen van Stichting Herpetofauna.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een presentatie door onze vrijwilligers te laten geven of dat we met een schildpad naar de school toe komen om daadwerkelijk het dier te laten zien en informatie er over te geven.

Meer weten

Indien u geinteresseerd bent, kunt u contact opnemen met:

Rogier van Rossem
Voorzitter Stichting Herpetofauna
voorzitter@stichtingherpetofauna.com

Alvast bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Stichting Herpetofauna