Adoptie programma stichting Herpetofauna

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adoptie programma stichting Herpetofauna

Het is mogelijk om via een adoptie een dier of project te helpen, op deze wijze bent u of in klein groepsverband mede verantwoordelijk voor het onderzoek, de bescherming en de kweek van een specifiek dier of project. Als u een dier adopteert krijgt u regelmatige updates over het dier en het project. U ontvangt een foto van “uw” dier en ook een adoptie certificaat. Als adoptie “ouder” krijgt u tevens de gelegenheid het dier een naam te geven (deze zal dan tevens op uw certificaat worden vermeld). Als u wenst wordt bij adoptie ook u als donateur vermeld op onze website eventueel met url naar eigen site of bedrijf. De impact die met dit programma wordt gemaakt is direct voelbaar voor de dieren, want de volledige opbrengst gaat naar het geadopteerde dier! U kan altijd meerdere dieren adopteren en de lijst van dieren wordt nog steeds aangevuld.

Kosten

Een adoptie van een dier kost jaarlijks € 450,00 , dit kan eventueel ook door drie verschillende adoptie “ouders” worden gedaan en dit deelcertificaat kost dan € 150,00 per dier per jaar. Als u een dier adopteert ontvangt u; foto, adoptiecertificaat, updates over dier en project (evt met extra foto’s). Tevens ontvangt u het herpetofauna magazine en de vriendenpas (geeft kortingen bij verschillende locaties). Na betaling ontvangt u extra informatie over het specifieke dier.

Procedure

Als u een dier wenst te adopteren, vult u dan even het contactformulier aan de onderkant van de pagina in en vermeld daarin het dier (naam en soort), uw contact en bankgegevens en of u een volledig of deelcertificaat wenst. Wij nemen dan contact met u op voor de adoptie!

De dieren rekenen op uw steun!

Gaviaal (Gavialis gangeticus)

Brutus

India (Madras crocodile bank trust)
Gaviaal (Gavialis gangeticus)
Man
Ganges rivier
Gavialen zijn de meeste bedreigde van alle soorten krokodillen. In india zijn minder van deze dieren in de natuur dan tijgers. Door overbevissing en verlies van habitat zijn deze prehistorische dieren bijna uitgestorven. Met het geld uit adoptie wordt het fokprogramma verzorgd, gebied beschermd en dieren verzorgd.
Red roofed river turtle (Batagur cachuga)

Kurma

India (Madras crocodile bank trust)
Rode dakpanschildpad (Batagur cachuga)
Vrouw
Rivieren van noord India
Deze soort is kritisch bedreigd en er zijn naar schatting minder dan 500 vrouwen in de vrije natuur over. Een groot deel van de dreiging bestaat uit stroperij voor consumptie en het verlies van leefgebied. Van het adoptiebedrag wordt dit dier verzorgd, gevoed en kan deel uitmaken van het fokprogramma.
Mugger crocodile (Crocodilus palustris)

Kimbula

India (Madras crocodile bank trust)
Mugger krokodil (Crocodilus palustris)
Vrouw
Meren en rivieren
Lange tijd is deze soort extreem bedreigd geweest over het gehele verspreidingsgebied, dankzij de fokprogramma’s heeft de soort zich in de beschermde gebieden weten te herstellen. Met het geld van de adoptie word het dier verzorgd, gevoed en maakt deel uit van het fokprogramma.
Gharial (Gavialis gangeticus)

Nero

India (Madras crocodile bank trust)
Gaviaal (Gavialis gangeticus)
Vrouw
Ganges rivier
Gavialen zijn de meeste bedreigde van alle soorten krokodillen. In India zijn minder van deze dieren in de natuur dan tijgers. Door overbevissing en verlies van habitat zijn deze prehistorische dieren bijna uitgestorven. Met het geld uit adoptie wordt het fokprogramma verzorgd, gebied beschermd en dieren verzorgd.
Red roofed river turtle (Batagur cachuga)

Mzee

India (Madras crocodile bank trust)
Rode dakpanschildpad (Batagur cachuga)
Vrouw
Rivieren van noord India
Deze soort is kritisch bedreigd en er zijn naar schatting minder dan 500 vrouwen in de vrije natuur over. Een groot deel van de dreiging bestaat uit stroperij voor consumptie en het verlies van leefgebied. Van het adoptiebedrag wordt dit dier verzorgd, gevoed en kan deel uitmaken van het fokprogramma.

Sobek

India (Madras crocodile bank trust)
Gaviaal (Gavialis gangeticus)
Vrouw
Ganges rivier
Gavialen zijn de meeste bedreigde van alle soorten krokodillen. In India zijn minder van deze dieren in de natuur dan tijgers. Door overbevissing en verlies van habitat zijn deze prehistorische dieren bijna uitgestorven. Met het geld uit adoptie wordt het fokprogramma verzorgd, gebied beschermd en dieren verzorgd.

Snappy

India (Madras crocodile bank trust)
Mugger krokodil (Crocodilus palustris)
Vrouw
Meren en rivieren
Lange tijd is deze soort extreem bedreigd geweest over het gehele verspreidingsgebied, dankzij de fokprogramma’s heeft de soort zich in de beschermde gebieden weten te herstellen. Met het geld van de adoptie word het dier verzorgd, gevoed en maakt deel uit van het fokprogramma.

Chockdee / opha006

Thailand (Sakaerat conservation and snake education)
Koningscobra (Ophiophagus hannah)
Man
Sakaerat biosphere reserve
De koningscobra is een van de meeste bijzondere slangensoorten in de wereld, het is de grootste gifslang en tevens een van de meest intelligente soorten. Deze soort wordt steeds meer bedreigd door verlies van habitat en ook het doden van dieren. Met het geld van de adoptie worden deze dieren gemonitord, beschermd en onderzocht.

Boon-mee / opha007

Thailand (Sakaerat conservation and snake education)
Koningscobra (Ophiophagus hannah)
Man
Sakaerat biosphere reserve
De koningscobra is een van de meeste bijzondere slangensoorten in de wereld, het is de grootste gifslang en tevens een van de meest intelligente soorten. Deze soort wordt steeds meer bedreigd door verlies van habitat en ook het doden van dieren. Met het geld van de adoptie worden deze dieren gemonitord, beschermd en onderzocht.

Mee-noi / opha014

Thailand (Sakaerat conservation and snake education)
Koningscobra (Ophiophagus hannah)
Man
Sakaerat biosphere reserve
De koningscobra is een van de meeste bijzondere slangensoorten in de wereld, het is de grootste gifslang en tevens een van de meest intelligente soorten. Deze soort wordt steeds meer bedreigd door verlies van habitat en ook het doden van dieren. Met het geld van de adoptie worden deze dieren gemonitord, beschermd en onderzocht.
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)

Finn

Verenigde staten (North Carolina)
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)
Man
Noord Carolina VS
De hellbender is een van de grootste soorten salamanders op aarde, helaas zijn de aantallen van dit bijzondere dier de laatste jaren enorm teruggelopen. De redenen hiervoor hebben veel te maken met verlies van habitat, vervuiling van het leefgebied en de inmiddels beruchte chytride schimmel. Van het adoptie geld worden de dieren onderzocht, medisch ondersteund en leefgebied beschermd.

Grampus

Verenigde staten (North Carolina)
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)
Man
Noord Carolina VS
De hellbender is een van de grootste soorten salamanders op aarde, helaas zijn de aantallen van dit bijzondere dier de laatste jaren enorm teruggelopen. De redenen hiervoor hebben veel te maken met verlies van habitat, vervuiling van het leefgebied en de inmiddels beruchte chytride schimmel. Van het adoptie geld worden de dieren onderzocht, medisch ondersteund en leefgebied beschermd.

Ruby

Verenigde staten (North Carolina)
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)
Vrouw
Noord Carolina VS
De hellbender is een van de grootste soorten salamanders op aarde, helaas zijn de aantallen van dit bijzondere dier de laatste jaren enorm teruggelopen. De redenen hiervoor hebben veel te maken met verlies van habitat, vervuiling van het leefgebied en de inmiddels beruchte chytride schimmel. Van het adoptie geld worden de dieren onderzocht, medisch ondersteund en leefgebied beschermd.

Scarlett

Verenigde staten (North Carolina)
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)
Vrouw
Noord Carolina VS
De hellbender is een van de grootste soorten salamanders op aarde, helaas zijn de aantallen van dit bijzondere dier de laatste jaren enorm teruggelopen. De redenen hiervoor hebben veel te maken met verlies van habitat, vervuiling van het leefgebied en de inmiddels beruchte chytride schimmel. Van het adoptie geld worden de dieren onderzocht, medisch ondersteund en leefgebied beschermd.

Snotty

Verenigde staten (North Carolina)
Hellbender (Cryptobranchus alleganiensis)
Man
Noord Carolina VS
De hellbender is een van de grootste soorten salamanders op aarde, helaas zijn de aantallen van dit bijzondere dier de laatste jaren enorm teruggelopen. De redenen hiervoor hebben veel te maken met verlies van habitat, vervuiling van het leefgebied en de inmiddels beruchte chytride schimmel. Van het adoptie geld worden de dieren onderzocht, medisch ondersteund en leefgebied beschermd.
Black pond turtle (Geoclemys hamiltonii)

12

Spanje (Arco Rescue Centre)
Driekielstraalschildpad (Geoclemys hamiltonii)
Vrouw
India, Pakistan, Nepal
Driekielstraalschildpadden leven onder dezelfde bedreigingen als bv de gavialen. Hun natuurlijke habitat wordt steeds kleiner en veel. Dieren zijn het slachtoffer van stroperij of raken verstrikt in netten gebruikt door de illegale visvangst. Deze dieren maken deel uit van een fokprogramma en het adoptie geld gaat dan ook rechtstreeks naar de zorg en onderhoud.
Snakneck turtle (Chelodina longicollis)

ChL08

Spanje (Arco Rescue Centre)
Langnekslangenhalsschildpad (Chelodina longicollis)
onbekend
Australië
De slangennekschildpad is een halswender en deze soort vinden we in merenstelsels en rivieren, ze zijn sterk aan water gebonden. Helaas zijn de aantallen van dit dier sterk aan het afnemen door verlies van habitat en stroperij. Er is een succesvol fokprogramma, waar dit dier een nakomeling van is.
Redfooted tortoise (Chelonoides carbonaria)

CC04

Spanje (Arco Rescue Centre)
Kolenbranderschildpad (Chelonoides carbonaria)
Vrouw
Suriname, Guyana, Brazilië
De kolenbranderschildpad is een van de grootste landschildpadden die we tegenkomen in midden en Zuid –Amerika. De soort is redelijk populair als huisdier en zodoende komen ze ook weleens terecht in de opvang als er meer of niet goed voor kan worden gezorgd. Arco heeft in Spanje een opvangcentra voor deze “afgedankte” dieren en zet zich in voor herstel en opvang.
Moorish tortoise (Testudo graeca)

TGN06

Spanje (Arco Rescue Centre)
Moorse landschildpad (Testudo graeca)
Man
Zuid Europa tot Noord Afrika
De Moorse landschildpad is een soort die helaas het slachtoffer is geworden van de dierenhandel, vooral in de jaren ’70 en ’80 zijn. Er veel dieren gevangen uit hun natuurlijke habitat, door deze ongecontroleerde wildvang is de soort sterk in aantal teruggelopen. De dieren in Arco maken deel uit van het Europese fokprogramma.